Studies en rapporten

De ontdekking van SnizTop

In de vroege jaren 1970 merkte een Franse huisarts op dat landbouwers die kwartels (Coturnix coturnix)
kweekten minder allergiesymptomen vertoonden dan de algemene bevolking in dat gebied. Hij gaf rauwe kwarteleitjes aan zijn allergische patiënten, waaronder zowel volwassenen als kinderen, en bemerkte dat hun symptomen verminderden. Vervolgens hebben een aantal klinische studies de effectiviteit van kwarteleitjes met betrekking tot de verlichting van milieu- en seizoensgebonden allergieën bevestigd.

Voorlopig klinisch onderzoek naar de voordelen van de kwarteleitjes bij de verlichting van seizoensgebonden en milieu-allergieën

 De effecten van kwarteleitjes in de verlichting van door pollen geïnduceerde seizoensgebonden rhinitis (niezen, verstopte neus en jeukende neus) werden in 3 studies met 435 patiënten, waarvan er 208 kwarteleitjes aten, opnieuw geëvalueerd. De patiënten in alle 3 studies waren asymptomatisch op het moment van de aanmelding en begonnen met de inname van het studieproduct 30 tot 60 dagen vóór de verwachte start van pollenseizoen. In alle onderzoeken leidde de consumptie van homogenaten van een kwartelei tot een statistisch significante vermindering van de intensiteit van rhinitis en verbetering in de toestand van het neusslijmvlies. De consumptie van kwarteleitjes leidde ook tot een aanzienlijke vermindering van het gebruik van reddingsmedicatie, hetgeen een verdere indicatie van de effectiviteit van het product is. De administratie van homogenaat van kwarteleitjes werd veilig bevonden en goed verdragen door de proefpersonen.

Een gerandomiseerd klinisch onderzoek toont de voordelen van SnizTop aan bij het verlichten van seizoensgebonden allergieën.

Benichou et al. 2014: Een eigen mengsel van kwarteleitjes voor de vermindering van de nasale provocatie met een gestandaardiseerde allergeenuitdaging: een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie. Food Science & Nutrition, 2014, doi: 10.1002/fsn3.147.

 Een recent voltooide gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie uitgevoerd door een onafhankelijk, in de VS gevestigde organisatie voor contractonderzoek bepaalde de effectiviteit en veiligheid van SnizTop bij gezonde proefpersonen die werden blootgesteld aan een gestandaardiseerde allergeenuitdaging. Drieënveertig proefpersonen kregen een acute dosis van ofwel SnizTop of placebo dat gelijktijdig werd toegediend met een gestandaardiseerde hoeveelheid van een mengsel outdoor- en indoorallergenen, zoals gras- en boompollen, huisstofmijt en  huidschilfers van katten en honden.  Gedurende een periode van twee uur werd de piek van de nasale inademstroom (PNIF, Peak Nasal Inspiratory Flow), een objectieve maatstaf voor het ademhalingscomfort, gemeten. De proefpersonen ervoeren een gevoel van welzijn met betrekking tot allergiegerelateerde symptomen. Ook de berekening van immunoglobuline E werd geregistreerd.

Blootstelling aan de allergeenuitdaging leidde tot een geleidelijke afname van de PNIF-waarden van de proefpersonen. De proefpersonen die echter SnizTop namen, vertoonden een aanzienlijk lager PNIF dan degenen die de placebo namen. Dit geeft aan dat de proefpersonen met SnugTop beduidend beter door hun neus konden ademen dan degenen met placebo. De gunstige effecten van SnizTop werden al na 15 minuten na inname van de tabletten opgemerkt (afbeelding 1). De proefpersonen ervoeren gevoelens van allergiegerelateerde neusongemakken, zoals een verstopte en jeukende neus. Tranende en jeukende ogen waren ook significant verminderd in de SnizTop-groep. Tijdens de studie traden er geen bijwerkingen op.

Afbeelding 1. De waarden van de piek van de nasale inademstroom (PNIF) tijdens de 120 minuten durende opvolging
Publicatie in Food Science & Nutrition:

A proprietary blend of quail egg for the attenuation of nasal provocation with a standardized allergenic challenge: a randomized, double-blind, placebo-controlled study.  Lezen>>

Kwarteleieren, een krachtig wapen tegen allergieën!