Disclaimer

SNIZTOP.nl
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Davantis Health. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Externe sites / links
Er zullen links naar andere websites op de SnizTop website worden vermeld die totaal onafhankelijk opereren van SnizTop. Bijvoorbeeld om u voorlichting en/of tips te geven. We faciliteren enkel links naar andere websites ter informatie en ten behoeve van het gemak van onze cliënten. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Policy hebben en wij adviseren die goed door te lezen bij het openen van deze websites. SnizTop is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.